Vị trí: 1A Tôn Đức Thắng, Q1

Diện tích: 53m2

Giá bán: 800USD