Vị trí: 208 Nguyễn Hữu Cảnh QBT

Diện tích: 53m2

Giá bán: 900USD