Vị trí: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận BT

Diện tích: 83m2

Giá bán: 800USD