Vị trí: 208 Nguyễn Hữu Cảnh QBT

Diện tích: 83M2

Giá bán: 800USD